• Białej Floty 2 loc. 20

  02-654, Warsaw,
  Marina II
 • Appointment registration
  by phone

  Mon - Fri 8-19

Neurofeedback dla dzieci

Neurofeedback (inaczej EEG Biofeedback) to nieinwazyjna metoda wspomagająca szeroko pojęty rozwój dzieci. Im wcześniej rozpoczniemy pracę, tym większe szanse mamy na przekazanie naszemu dziecku odpowiednich narzędzi radzenia sobie z rzeczywistością i umiejętności sprawnego przyswajania wiedzy.

Neurofeedback – na co pomaga? Powody, dla których neurofeedback jest dobry dla dzieci

 • Neurofeedback jest zalecany w szerokim zakresie problemów: trudności szkolne, kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy, zaburzenia koncentracji uwagi (w przebiegu ADD, ADHD), nadpobudliwość psychoruchowa (w przebiegu ADHD), zaburzenia zachowania, problemy z właściwym zachowaniem i ogólną samokontrolą, zaburzenia snu, stany lękowe, depresja, trema, napięcie wewnętrzne, tiki.
 • Jest naturalny i wolny od leków. Neurofeedback to naturalny proces, który uczy mózg jak najlepszego funkcjonowania. Opiera się na uczeniu mózgu na zasadzie nagradzania pożądanej jego pracy. Gdy udaje się doprowadzić fale mózgu do odpowiedniego poziomu, dziecko widzi to pod postacią osiągnięć w grze i sygnałów dźwiękowych. Niektóre dzieci są w stanie obrazowo opisać, co starają się robić, aby uzyskać sukces w grze, inne robią to całkowicie intuicyjnie.
 • Dzieci uczestniczące w sesjach neurofeedbacku widzą poprawę w ocenach, zdolność do koncentracji na zajęciach, lepszą organizację i planowanie zadań i nie tylko. Budowanie pozytywnych nawyków szkolnych na wczesnym etapie bezpośrednio wpływa na jego radzenie sobie w dorosłości.
 • Sesje biafeedback EEG mają na celu wytrenowanie mózgu do spokojniejszego i wydajniejszego funkcjonowania. Na przykład, jeśli mózg dziecka jest w stanie łatwiej przetwarzać informacje, dziecko ma mniejszą tendencję do napadów złości, ponieważ jest w stanie skutecznie funkcjonować. Rodzice dzieci stosujących neurofeedback zauważyli spadek innych negatywnych zachowań.
  Neurofeedback poprawia długość i jakość snu

EEG Biofeedback- od jakiego wieku?

Biorąc pod uwagę różnice rozwojowe wśród dzieci, ciężko jednoznacznie określić minimalny wiek przystąpienia do treningów, choć szacunkowo można przyjąć, że zaczynać można od wieku szkolnego. Każdy przypadek będzie rozważany indywidualnie podczas pierwszej wizyty. Zapraszamy do zapisów!

Zapraszamy na wizytę

Gustav - Children's Clinic ul. Białej Floty 2
Warszawa Mokotów


Rejestracja:


lub elektroniczna ↓

Nasi specjaliści

Kajetan Gryglewicz

Trener biofeedback

Kajetan Gryglewicz

Trener biofeedback