• ul. Białej Floty 2

  02-654, Warszawa,
  osiedle Marina II
 • Zapisy telefoniczne

  pon - pt 8-19

Neurofeedback – terapia biofeedback EEG

Neurofeedback (spotykany także pod nazwami neurotrening lub biofeedback EEG) to bezpieczna, skuteczna i trwała metoda treningu mózgu, oparta o obszerne badania naukowe. Neurofeedback jest stosowany do korygowania i poprawiania funkcjonowania mózgu w przypadku szerokiego zakresu problemów emocjonalnych, edukacyjnych, behawioralnych, intelektualnych, i neurologicznych. Jest również pomocny w zwykłych sytuacjach życiowych, na przykład zależy nam poprawie koncentracji lub umiejętności relaksowania się.

Biofeedback – jak działa?

Metoda ta opiera się na warunkowaniu instrumentalnym, gdzie nagradzamy mózg za lepsze działanie. W trakcie treningu, z pomocą trenera i sygnałów audiowizualnych, mózg uczy się rozpoznawać, a później kontrolować i odtwarzać pożądany stan aktywności fal mózgowych.

Biofeedback – jak wygląda?

Podczas treningu, praca mózgu monitorowana jest przez elektrody zamontowane w zakładanym na głowę czepku. Na monitorze wyświetlane są specjalnie zaprojektowane gry treningowe, w które gra się jedynie za pomocą swojego mózgu! Celem niektórych jest wprowadzenie w stan relaksu, inne uczą koncentracji. Dane przesyłane są w czasie rzeczywistym do komputera trenera, który z pomocą specjalistycznego programu na bieżąco je analizuje i dzięki temu może prowadzić trening w jak najbardziej efektywny sposób.

Biofeedback – na co pomaga? Powody, dla których neurofeedback jest dobry dla dzieci

 • Neurofeedback jest zalecany w szerokim zakresie problemów: trudności szkolne, kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy, zaburzenia koncentracji uwagi (w przebiegu ADD, ADHD), nadpobudliwość psychoruchowa (w przebiegu ADHD), zaburzenia zachowania, problemy z właściwym zachowaniem i ogólną samokontrolą, zaburzenia snu, stany lękowe, depresja, trema, napięcie wewnętrzne, tiki.
 • Jest naturalny i wolny od leków. Neurofeedback to naturalny proces, który uczy mózg jak najlepszego funkcjonowania. Opiera się na uczeniu mózgu na zasadzie nagradzania pożądanej jego pracy. Gdy udaje się doprowadzić fale mózgu do odpowiedniego poziomu, dziecko widzi to pod postacią osiągnięć w grze i sygnałów dźwiękowych. Niektóre dzieci są w stanie obrazowo opisać, co starają się robić, aby uzyskać sukces w grze, inne robią to całkowicie intuicyjnie.
 • Dzieci uczestniczące w sesjach neurofeedbacku widzą poprawę w ocenach, zdolność do koncentracji na zajęciach, lepszą organizację i planowanie zadań i nie tylko. Budowanie pozytywnych nawyków szkolnych na wczesnym etapie bezpośrednio wpływa na jego radzenie sobie w dorosłości.
 • Sesje neurofeedbacku mają na celu wytrenowanie mózgu do spokojniejszego i wydajniejszego funkcjonowania. Na przykład, jeśli mózg dziecka jest w stanie łatwiej przetwarzać informacje, dziecko ma mniejszą tendencję do napadów złości, ponieważ jest w stanie skutecznie funkcjonować. Rodzice dzieci stosujących neurofeedback zauważyli spadek innych negatywnych zachowań.
 • Neurofeedback poprawia długość i jakość snu

Biofeedback – ile sesji?

Pracujemy według autorskiego programu prowadzenia treningów, który łączy w sobie neurofeedback z elementami relaksacji. Każda sesja planowana jest w oparciu o indywidualne predyspozycje i potrzeby naszych podopiecznych.

Podczas sesji wprowadzającej, trener pokaże Tobie i dziecku na czym polega metoda. Przeprowadzimy krótki wywiad, ustalimy cele i wykonamy kilkuminutowy test, który pozwoli nam określić sposób pracy mózgu Twojego dziecka – dzięki niemu dowiemy się jak zachowują się poszczególne fale mózgowe. Dzięki temu Twój trener będzie mógł przygotować dla Ciebie indywidualny plan na najbliższe kilka spotkań.

Optymalna długość pełnego cyklu treningowego to około 15-20 sesji. Ze względu na charakter neurotreningu zalecamy, aby spotkania odbywały się regularnie, najlepiej 2-3 razy w tygodniu. Pozwala to zachować balans pomiędzy utrzymaniem mózgu w odpowiednim rytmie pracy, a czasem regeneracji i odpoczynku.

Pracujemy na oprogramowaniu firmy HPM Medical. Sesje przeprowadza Kajetan Gryglewicz, certyfikowany trener biofeedback.

Zapraszamy na wizytę:

Gustav – Children’s Clinic
ul. Białej Floty 2, Warszawa Mokotów

Rejestracja

telefoniczna: 509 105 905
e-mail: [email protected]
elektroniczna: Umów wizytę