• Białej Floty 2 loc. 20

    02-654, Warsaw,
    Marina II
  • Appointment registration
    by phone

    Mon - Fri 8-19

Terapia SI w Warszawie (Mokotów)

Zaburzenia integracji sensorycznej to nieprawidłowości występujące w odbieraniu i interpretowaniu bodźców sensorycznych, prowadzące do nieadekwatnych odpowiedzi / reakcji na wrażenia zmysłowe. Terapia Integracji Sensorycznej polega na kontrolowanym stymulowaniu systemów zmysłowych poprzez ćwiczenia i zabawy w taki sposób, by pobudzić mózg do pracy i wykorzystując jego plastyczne właściwości – wyrównać deficyty.

Celem terapii Terapii Integracji Sensorycznej jest poprawa lub optymalizacja w zakresie odbierania i interpretowania bodźców sensorycznych, co przekłada się na poprawę funkcjonowania dziecka zarówno w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej.

Plan terapii SI opracowywany jest w oparciu o szczegółową diagnozę, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka.

Wskazania do integracji sensorycznej

Terapia integracji sensoryczne jest zalecana, jeśli w procesie diagnostycznym zaburzeń SI stwierdzono istnienie deficytów wymagających dodatkowego oddziaływania / stymulacji systemów zmysłowych. Decyzję zasadności wprowadzenia terapii SI podejmuje się w oparciu o wywiad z rodzicami, obserwację kliniczną i testy.

Wskazaniem do zajęć IS są również zaburzenia, dla których charakterystyczne są nieprawidłowości przetwarzania sensorycznego. Terapią SI obejmuje się między innymi dzieci ze spektrum autyzmu, ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym czy zespołem Downa.

Terapia integracji sensorycznej jest także zalecana u dzieci z dyspraksją i podwrażliwością prioprioceptywną, zaburzeniami napięcia mięśniowego, nadwrażliwością na dotyk oraz zaburzeniami w zakresie motoryki dużej i małej, trudnościami w nauce (dzieci zagrożone dysleksja) i w celu usprawnienia funkcji poznawczych. SI terapie może być również zalecana w przypadku dzieci, które określane są jako ciągle pobudzone i nadaktywne, dzieci lękliwych i wycofanych oraz dzieci z wybiórczością pokarmową.

SI Terapia w Klinice GUSTAV – Warszawa

GUSTAV Children’s Clinic to miejsce, w którym oferujemy kompleksowe wsparcie rodzicom dzieci od pierwszych dni życia do 18. urodzin. Doświadczony zespół specjalistów to gwarancja szybkiej i trafnej diagnozy oraz odpowiednio zaprojektowanej i prowadzonej terapii. Dysponujemy doskonale wyposażonymi gabinetami lekarskimi i nowoczesna salą do fizjoterapii, specjalnie przystosowaną między innymi do prowadzenie terapii SI.

Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest przez fizjoterapeutów posiadających szeroką wiedzę oraz niezbędne kwalifikacje do planowania i realizowania terapii SI z dziećmi w każdym wieku.

Umów się na wstępną konsultację w naszej Klinice.

Zapraszamy na wizytę

Gustav - Children's Clinic ul. Białej Floty 2
Warszawa Mokotów


Rejestracja:


lub elektroniczna ↓

Nasi lekarze

lek. Milena Franckiewicz

Neurolog dziecięcy

lek. Milena Franckiewicz

Neurolog dziecięcy
lek. neurolog Sylwia Czarnecka Gustav Ortopedia

lek. Sylwia Czarnecka

Neurolog dziecięcy

lek. Sylwia Czarnecka

Neurolog dziecięcy