• ul. Białej Floty 2

    02-654, Warszawa,
    osiedle Marina II
  • Zapisy telefoniczne

    pon - pt 8-19

Terapia skolioz – Metoda FITS

Metoda Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz (FITS) została opracowana z myślą o bezpiecznej i skutecznej diagnostyce oraz terapii skolioz, wad postawy i choroby Scheuermanna u dzieci i młodzieży. To jedna z kilku Specyficznych Metod Leczenia Skolioz na świecie (PSSE – Physiotherapy Scoliosis Specific Exercises) rekomendowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zachowawczego Leczenia Skolioz – SOSORT (od ang. Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment).

FITS jest efektem wieloletnich specjalistycznych badań i fizjoterapeutycznej praktyki specjalistów: dr n. med. Marianny Białek oraz dr n. o zdr. Andrzeja M’Hango D.O.

Metoda FITS – skuteczna terapia skoliozy

Terapia skolioz FITS wyróżnia się maksymalnie zindywidualizowanym podejściem oraz partnerskim traktowaniem pacjenta w każdym wieku. Wszystkie działania realizowane w ramach metody są ściśle dopasowywane do pacjenta, z uwzględnieniem jego wieku, kąta skrzywienia oraz ilości łuków i asymetrii, a także poziomu sprawności i kondycji dziecka.

Terapia prowadzona w oparciu o metodę FITS przebiega w trzech etapach:

  1. Badanie i uświadomienie pacjenta. Dziecko, niezależnie od swojego wieku, jest partnerem fizjoterapeuty – terapia realizowana jest w oparciu o model świadomej współpracy. Celem etapu jest uświadomienie pacjenta i jego rodziców poprzez dokładne omówienie wady kręgosłupa (z wykorzystaniem zdjęć i modelu).
  2. Przygotowanie do korekcji. W ramach przygotowań do korekcji wykonywane jest szczegółowe badanie czynnego i biernego ruchu korekcyjnego oraz trening kontroli sensorycznej, opierający się na poprawie czucia głębokiego i usuwaniu barier mięśniowo – powięziowych, które mogłyby ograniczać ruch korekcyjny. Celem etapu jest uzyskanie optymalnych warunków do realizowania wzorców korekcyjnych i autokorekcji postawy ciała.
  3. Trójpłaszczyznowa korekcja. Korekcja polega na budowaniu i stabilizowaniu nowych korekcyjnych wzorców ruchowych oraz dodawaniu tzw. kompensacji czynnościowej.

Nieodłącznymi elementami terapii skoliozy FITS są ćwiczenia domowe oraz edukacja. Fizjoterapeuta indywidualnie dobiera ćwiczenia i uczy ich precyzyjnego wykonywania – zarówno dziecko, jak i jego rodziców / opiekunów. Bardzo ważne jest również nauka autokorekcji, dzięki której pacjent będzie utrzymywał prawidłową pozycję siedzącą i stojącą podczas codziennych czynności.

FITS – metoda leczenia skoliozy w GUSTAV Children’s Clinic – osiedle Marina, Mokotów

W Poradni fizjoterapeutycznej diagnozujemy i leczymy dzieci i młodzież borykające się z różnymi rodzajami dysfunkcji w obrębie narządów ruchu. Terapia skolioz metodą FITS prowadzona jest przez certyfikowanych fizjoterapeutów, posiadających szeroką wiedzę, bogate doświadczenie i wszystkie niezbędne kwalifikacje do efektywnego wspierania dzieci i młodzieży w zakresie korygowania wad postawy. Nasi fizjoterapeuci mają do swojej wyłącznej dyspozycji nowoczesną, doskonale wyposażoną salę rehabilitacyjną, w której znajdują się wszystkie niezbędne urządzenia i akcesoria do efektywnej terapii skolioz.

Zapraszamy na wizytę

Gustav - Children's Clinic ul. Białej Floty 2
Warszawa Mokotów


Rejestracja:


lub elektroniczna ↓