• Białej Floty 2 loc. 20

  02-654, Warsaw,
  Marina II
 • Appointment registration
  by phone

  Mon - Fri 8-19

Trening umiejętności społecznych dla dzieci - TUS w Warszawie

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest uznaną formą pracy z grupą dzieci lub młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności w efektywnym i satysfakcjonującym funkcjonowaniu społecznym. Celem treningów TUS jest wspieranie rozwoju kompetencji społecznych dzieci poprzez nabywanie i podnoszenie pożądanych umiejętności oraz korygowanie zachowań niepożądanych czy nieadekwatnych. Zajęcia TUS stwarzają możliwość wypracowywania strategii radzenia sobie w różnych codziennych sytuacjach oraz nazywania i regulowania swoich emocji. 

Kto może skorzystać z terapii TUS?

TUSy organizowane są dla dzieci w różnym wieku i z różnymi trudnościami. W odpowiednio przygotowanych warsztatach TUS mogą wziąć udział m.in. dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD), dzieci z Zespołem Aspergera (ZA), a także dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) czy zespołem deficytu uwagi (ADD). Trening Umiejętności Społecznych może być również skierowany do dzieci przejawiających zachowania agresywne, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także dzieci skrajnie nieśmiałych czy wycofanych. 

Na czym polega terapia TUS? 

Terapia TUS opiera się na pracy z grupą rówieśniczą. Treningi odbywają się najczęściej w ramach cykli. W naszej poradni cykle obejmują 18 spotkańń. 

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci obejmuje podstawowe umiejętności społeczne, takie jak: 

 • • zawieranie i podtrzymywanie znajomości,
 • • aktywne słuchanie,
 • • zadawanie pytań,
 • • asertywność (mówienie "nie"),
 • • dyskutowanie i rozmawianie (inicjowanie rozmowy, włączanie się, podtrzymywanie rozmowy),
 • • wyrażanie krytyki w sposób akceptowalny społecznie i reagowanie na krytykę,
 • • mówienie i przyjmowanie komplementów,
 • • proszenie o pomoc i pomaganie innym,
 • • rozpoznawanie i nazywanie emocji i uczuć oraz odpowiednie wyrażanie jednych i drugich.

Certyfikowany trener TUS prowadząc warsztaty korzysta z różnego rodzaju metod i techniki pracy, sięgając po ćwiczenia i narzędzia optymalnie dopasowane do potrzeb danej grupy. W treningach TUS znajdują zastosowanie m.in. modelowanie, odgrywanie ról, wykonywanie instrukcji, udzielanie informacji zwrotnej czy aktywne podpowiadanie. 

Podczas zajęć TUS wspierane są umiejętności komunikacyjne uczestników (m.in. umiejętność słuchania czy zadawania pytań), umiejętności interpersonalne i prospołeczne (m.in. umiejętność nawiązywania kontaktu wzrokowego, kształtowanie postaw pomocowych) oraz umiejętności związane z szeroko rozumianym asertywnym radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Dzieci i młodzież pracują również nad poczuciem własnej wartości, odkrywaniem swoich mocnych i słabych stron oraz rozpoznawaniem, nazywaniem i regulowaniem emocji. 

TUS w GUSTAV Children's Clinic

Jesteśmy przekonani, że TUS Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych form wspierania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was w GUSTAV Children's Clinic cykl warsztatów TUS dla dzieci i młodzieży, które prowadzi doświadczona psycholog i pedagog, mgr Marzena Majewska. Poznaj szczegóły i sprawdź, jak możesz zapisać dziecko na zajęcia TUS w naszej Klinice.

Warsztaty TUS dla dzieci i młodzieży

Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży w GUSTAV Children's Clinic prowadzimy w dwóch grupach wiekowych: 6 - 9 lat i 10 - 12 lat, w cyklach po 18 zajęć. Zapewniamy kameralne grupy liczące od 4 do 6 dzieci oraz profesjonalną opiekę specjalisty. Wszystkie zajęcia z cyklu będą prowadzone przez mgr Marzenę Majewską.  

Mgr Marzena Majewska to otwarta i ciepła osoba, która od wielu lat pracuje jako psycholog dziecięcy i pedagog w naszej Poradni Psychologicznej oraz prowadzi warsztaty TUS.  Ma wielokierunkowe wykształcenie (m.in. psychologia kliniczna i zdrowia, pedagogika, studium psychoterapii), a swoją wiedzę stale pogłębia i aktualizuje na kolejnych szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych. 

Czas trwania zajęć, terminy i koszty

Treningi TUS w GUSTAV Children's Clinic będą odbywały się w ramach cykli po 18 spotkań, które są realizowane co tydzień (z wyłączeniem dni świątecznych). Zapisy prowadzimy w trybie ciągłym. 

Czas trwania i koszt warsztatów dla dzieci i młodzieży:

 • • zajęcia dla grupy wiekowej 6-9 lat: czas trwania - 60 minut, koszt - 100 zł za zajęcia
 • • zajęcia dla grupy wiekowej 10-12 lat: czas trwania - 90 minut, koszt - 130 zł za zajęcia

Płatność za cykl semestralny.

Kwalifikacja na zajęcia

Zapis na zajęcia poprzedzony jest kwalifikacją przez naszego psychologa podczas darmowej konsultacji.

Zapraszamy na wizytę

Gustav - Children's Clinic ul. Białej Floty 2
Warszawa Mokotów


Rejestracja:


lub elektroniczna ↓

Nasi specjaliści

Zuzanna Adamska fizjoterapia Gustav Ortopedia

mgr Zuzanna Adamska

Fizjoterapeuta dziecięcy / Terapeuta SI

mgr Zuzanna Adamska

Fizjoterapeuta dziecięcy / Terapeuta SI

Kajetan Gryglewicz

Trener biofeedback

Kajetan Gryglewicz

Trener biofeedback