Trening umiejętności społecznych dla dzieci - TUS

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest uznaną formą pracy z grupą dzieci lub młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności w efektywnym i satysfakcjonującym funkcjonowaniu społecznym. Celem treningów TUS jest wspieranie rozwoju kompetencji społecznych dzieci poprzez nabywanie i podnoszenie pożądanych umiejętności oraz korygowanie zachowań niepożądanych czy nieadekwatnych. Zajęcia TUS stwarzają możliwość wypracowywania strategii radzenia sobie w różnych codziennych sytuacjach oraz nazywania i regulowania swoich emocji. 

Kto może skorzystać z terapii TUS?

TUSy organizowane są dla dzieci w różnym wieku i z różnymi trudnościami. W odpowiednio przygotowanych warsztatach TUS mogą wziąć udział m.in. dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD), dzieci z Zespołem Aspergera (ZA), a także dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) czy zespołem deficytu uwagi (ADD). Trening Umiejętności Społecznych może być również skierowany do dzieci przejawiających zachowania agresywne, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także dzieci skrajnie nieśmiałych czy wycofanych. 

Na czym polega terapia TUS? 

Terapia TUS opiera się na pracy z grupą rówieśniczą. Treningi odbywają się najczęściej w ramach cykli obejmujących od kilku do kilkunastu lub kilkudziesięciu spotkań. 

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci obejmuje podstawowe umiejętności społeczne, takie jak: 

 • • zawieranie i podtrzymywanie znajomości,
 • • aktywne słuchanie,
 • • zadawanie pytań,
 • • asertywność (mówienie "nie"),
 • • dyskutowanie i rozmawianie (inicjowanie rozmowy, włączanie się, podtrzymywanie rozmowy),
 • • wyrażanie krytyki w sposób akceptowalny społecznie i reagowanie na krytykę,
 • • mówienie i przyjmowanie komplementów,
 • • proszenie o pomoc i pomaganie innym,
 • • rozpoznawanie i nazywanie emocji i uczuć oraz odpowiednie wyrażanie jednych i drugich.

Certyfikowany trener TUS prowadząc warsztaty korzysta z różnego rodzaju metod i techniki pracy, sięgając po ćwiczenia i narzędzia optymalnie dopasowane do potrzeb danej grupy. W treningach TUS znajdują zastosowanie m.in. modelowanie, odgrywanie ról, wykonywanie instrukcji, udzielanie informacji zwrotnej czy aktywne podpowiadanie. 

Podczas zajęć TUS wspierane są umiejętności komunikacyjne uczestników (m.in. umiejętność słuchania czy zadawania pytań), umiejętności interpersonalne i prospołeczne (m.in. umiejętność nawiązywania kontaktu wzrokowego, kształtowanie postaw pomocowych) oraz umiejętności związane z szeroko rozumianym asertywnym radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Dzieci i młodzież pracują również nad poczuciem własnej wartości, odkrywaniem swoich mocnych i słabych stron oraz rozpoznawaniem, nazywaniem i regulowaniem emocji. 

TUS w GUSTAV Children's Clinic

Jesteśmy przekonani, że TUS Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych form wspierania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was w GUSTAV Children's Clinic cykl warsztatów TUS dla dzieci i młodzieży, które prowadzi doświadczona psycholog i pedagog, mgr Ewa Sawicka. Poznaj szczegóły i sprawdź, jak możesz zapisać dziecko na zajęcia TUS w naszej Klinice.

Warsztaty TUS dla dzieci i młodzieży

Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży w GUSTAV Children's Clinic będzie prowadzony w dwóch grupach wiekowych: 7 - 9 lat i 10 - 12 lat oraz w dwóch cyklach semestralnych (po 18 zajęć TUS w każdym semestrze). Zapewniamy kameralne grupy liczące od 4 do 6 dzieci oraz profesjonalną opiekę specjalistów. Wszystkie zajęcia z cyklu będą prowadzone przez mgr Ewę Sawicką, którą podczas każdych zajęć będzie wspierała wykwalifikowana asystentka. 

Mgr Ewa Sawicka to ciepła i uważna osoba, która od wielu lat pracuje jako nauczyciel wspomagający i prowadzi warsztaty TUS. Ewa ma wielokierunkowe wykształcenie (pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, psychologia i oligofrenopedagogika), a swoją wiedzę stale pogłębia i aktualizuje na kolejnych szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych. 

Czas trwania zajęć, terminy i koszty

Treningi TUS w GUSTAV Children's Clinic będą odbywały się w ramach dwóch cykli semestralnych: 19.09.2022 - 23.01.2023 oraz 30.01.2023 - 26.06.2023. Każdy cykl obejmuje 18 spotkań, które będą realizowane co tydzień w poniedziałek (z wyłączeniem dni świątecznych). 

Czas trwania i koszt warsztatów dla dzieci i młodzieży:

 • • zajęcia dla grupy wiekowej 7-9 lat: czas trwania - 60 minut, koszt - 100 zł za zajęcia
 • • zajęcia dla grupy wiekowej 10-12 lat: czas trwania - 90 minut, koszt - 130 zł za zajęcia

Płatność za cykl semestralny.

Kwalifikacja na zajęcia

Zapis na zajęcia poprzedzony jest kwalifikacją przez naszego psychologa podczas darmowej konsultacji.

Aby umówić się na konsultację kwalifikacyjną, skontaktuj się z nami:

Gustav - Children's Clinic

tel. 509 105 905

Nasi specjaliści

Lekarz neurolog Milena Franckiewicz2

lek. Milena Franckiewicz

Neurolog dziecięcy

lek. Milena Franckiewicz

Neurolog dziecięcy
lek. neurolog Sylwia Czarnecka Gustav Ortopedia

lek. Sylwia Czarnecka

Neurolog dziecięcy

lek. Sylwia Czarnecka

Neurolog dziecięcy
Zuzanna Adamska fizjoterapia Gustav Ortopedia

mgr Zuzanna Adamska

Fizjoterapeuta / Terapeuta SI

mgr Zuzanna Adamska

Fizjoterapeuta / Terapeuta SI

mgr Ewa Sawicka

Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta TUS

mgr Ewa Sawicka

Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta TUS

Kajetan Gryglewicz

Trener biofeedback

Kajetan Gryglewicz

Trener biofeedback