• Białej Floty 2 loc. 20

    02-654, Warsaw,
    Marina II
  • Appointment registration
    by phone

    Mon - Fri 8-19

Dr n. med Agnieszka Mazur jest doświadczonym lekarzem specjalistą pediatrii i alergologii, absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 2002 r. związana z Kliniką Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie na stanowisku adiunkta.

Jest nauczycielem akademickim, od lat łączy pracę lekarza praktyka z działalnością naukowo-dydaktyczną.

W 2008 r. uzyskała specjalizację z pediatrii, w 2012 r. z alergologii, w tym samym roku obroniła również doktorat. Jest autorką licznych prac, publikacji, rozdziałów książek z dziedziny alergologii, pulmonologii dziecięcej i pediatrii. Stale podnosi swoje kwalifikację zawodowe uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych, zarówno jako wykładowca jak i słuchacz.

Alergolog dziecięcy – os. Marina, Mokotów

Jej zainteresowania zawodowe obejmują diagnostykę i leczenie chorób alergicznych u dzieci, zwłaszcza atopowego zapalenia skóry, alergii pokarmowej czy astmy ciężkiej. Wykonuje testy skórne, prowadzi immunoterapię swoistą u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa i astmą. Zajmuje się kwalifikacją oraz leczeniem biologicznym astmy ciężkiej i przewlekłej pokrzywki u dzieci.

Swoją pracę traktuje jako swoiste powołanie, dlatego wykonuje ją z pasją i zaangażowaniem.

Zapraszamy na wizytę - Rejestracja:

Gustav - Children's Clinic ul. Białej Floty 2, Warszawa Mokotów

lub elektroniczna ↓