• ul. Białej Floty 2

  02-654, Warszawa,
  osiedle Marina II
 • Zapisy telefoniczne

  pon - pt 8-19

Lekarz Milena Franckiewicz specjalista neurologii dziecięcej

Z neurologią dziecięcą związana od czasu studiów, podczas których była członkiem, a następnie przewodniczącą Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Doświadczenie w prowadzeniu pacjentów zdobywa w Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii oraz Poradni Neurologicznej dla Dzieci I Młodzieży Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Dodatkowe doświadczenie w leczeniu chorób dzieci zdobywała pracując w Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci oraz Pomocy Doraźnej dla Dzieci.

Do osiągnięć naukowych należą:  

 • Otwarcie przewodu doktorskiego na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tytuł pracy: „Porównanie skuteczności deksamteazonu i prednizonu w leczeniu ostrego idiopatycznego obwodowego porażenia nerwu twarzowego”
 • Autorstwo wielu publikacji naukowych w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, rozdziałów w podręcznikach
 • Czynny udział w konferencjach naukowych i warsztatach 
 • Udział w projekcie badawczym EPIMARKER („Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR”) prowadzonym w Klinice Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Lekarz neurolog Milena Franckiewicz jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych (członek komisji rewizyjnej Warszawskiego Regionalnego Oddziału PTND). 

Neurolog dziecięcy – os. Marina, Mokotów

W praktyce klinicznej zajmuje się m.in. opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, padaczką, mózgowym porażeniem dziecięcym, tikami, zespołem Touretta, autyzmem, ADHD, zespołem Retta, zaburzeniami napadowymi niepadaczkowymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego, bólami głowy, chorobami nerwów obwodowych, chorobami skórno- nerwowymi, neuroboreliozą.

Aby umówić się na wizytę zadzwoń lub skorzystaj z rejestracji elektronicznej.

Zapraszamy na wizyty.

Gustav – Children’s Clinic

ul. Białej Floty 2

tel. 509 105 905

e-mail: rejestracja@gustav.pl

Milena Franckiewicz - ZnanyLekarz.pl