• Białej Floty 2 loc. 20

    02-654, Warsaw,
    Marina II
  • Appointment registration
    by phone

    Mon - Fri 8-19

Aleksandra Bobrowicz pracuje jako neurologopeda / logopeda dziecięcy.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie na kierunkach filologia polska oraz logopedia, a także studia podyplomowe z neurologopedii.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przede wszystkim w poradniach rehabilitacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży oraz w prywatnych placówkach terapeutycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach i konferencjach.

W trakcie zajęć stara się stworzyć miłą i bezpieczną przestrzeń, pełną empatii i wzajemnego zaufania. Każdego pacjenta i jego rodzinę traktuje w sposób indywidualny, dobierając metody i techniki pracy dostosowane do potrzeb dziecka, a także stawiając wymagania na miarę możliwości i umiejętności swoich podopiecznych.

 

W codziennej pracy zajmuje się:

·  diagnozą i terapią zaburzeń mowy i artykulacji (opóźniony rozwój mowy, afazja, dyslalia)

·  profilaktyką logopedyczną niemowląt i małych dzieci

·  trudnościami związanymi z karmieniem piersią/butelką oraz rozszerzaniem diety

·  oceną funkcji i budowy aparatu artykulacyjnego

 

Ukończone kursy i szkolenia specjalistyczne:

 

· Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy

· Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego

· Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna

· Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii

· Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych

· Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

· Obsługa i wykorzystanie programów MÓWik i Boardmaker w terapii i edukacji dzieci niemówiących

· Makaton (I stopień)

· Terapia pozycji oralnej

· Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia

· Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii

· Terapia manualna w logopedii 

· Terapia miofunkcjonalna

· Karmienie Terapeutyczne Human Touch

· Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym

· Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie

· Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem -wprowadzenie

· Niemowlak u logopedy II, Miobobo©, skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne

· Ssanie kciuka okiem neurologopedy

· Pozycja spoczynkowa języka jako element diagnozy miofunkcjonalnej noworodków i niemowląt. Obserwacje własne na tle literatury

· Smoczek – vademecum logopedy

· Wykorzystanie zabaw fonacyjnych w terapii logopedycznej najmłodszych dzieci

· Stymulacja sfery ustno-twarzowej z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy logopedycznych (aplikatory wieloigłowe dr Lypako, chevy tubes)

 

Zapraszamy na wizytę - Rejestracja:

Gustav - Children's Clinic ul. Białej Floty 2, Warszawa Mokotów

lub elektroniczna ↓