• ul. Białej Floty 2

  02-654, Warszawa,
  osiedle Marina II
 • Zapisy telefoniczne

  pon - pt 8-19

Mgr Ewa Sawicka jestem magistrem psychologii, absolwentką SWPS w Warszawie oraz pedagogiem specjalnym.

Ewa ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, psychologię na SWPS oraz oligofrenopedagogikę. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, autyzmem i zespołem Aspergera. Od wielu lat pracuje jako nauczyciel wspomagający oraz prowadzi warsztaty TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Na co dzień pracuje w Niepublicznej Integracyjnej Szkole Podstawowej w Mysiadle k/ Warszawy. W pracy z dziećmi najbardziej lubi dynamikę zdarzeń. Mama Andrzeja (11 lat) i Artura (1 rok).

Ukończyła m.in. następujące kursy i szkolenia:

Szkolenia:

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci w wieku szkolnym.
 • Metody pracy stosowane z dziećmi niepełnosprawnymi. Realizacje zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych.
 • Mechanizmy wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 • Jak efektywnie i satysfakcjonująco pracować z dziećmi głębiej i głęboko upośledzonymi umysłowo.
 • Diagnoza potrzeb stymulacji i możliwości komunikacyjnych ucznia z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością.
 • Zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole “Program Przeciwdziałania Przemocy – STOP".

Kursy kwalifikacyjne:

 • Oligofrenopedagogika
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia Ręki Dziecka z niepełnosprawnością ruchową

Aby umówić się na wizytę zadzwoń lub skorzystaj z rejestracji elektronicznej.

Zapraszamy na wizyty.

Gustav – Children’s Clinic

ul. Białej Floty 2

tel. 509 105 905

e-mail: [email protected]