Mgr Ewa Sawicka jestem magistrem psychologii, absolwentką SWPS w Warszawie oraz pedagogiem specjalnym.

Ewa ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, psychologię na SWPS oraz oligofrenopedagogikę. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, autyzmem i zespołem Aspergera. Od wielu lat pracuje jako nauczyciel wspomagający oraz prowadzi warsztaty TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Na co dzień pracuje w Niepublicznej Integracyjnej Szkole Podstawowej w Mysiadle k/ Warszawy. W pracy z dziećmi najbardziej lubi dynamikę zdarzeń. Mama Andrzeja (11 lat) i Artura (1 rok).

Ukończyła m.in. następujące kursy i szkolenia:

Szkolenia:

– Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci w wieku szkolnym.

– Metody pracy stosowane z dziećmi niepełnosprawnymi. Realizacje zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych.

– Mechanizmy wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów ze spektrum autyzmu.

– Jak efektywnie i satysfakcjonująco pracować z dziećmi głębiej i głęboko upośledzonymi umysłowo.

– Diagnoza potrzeb stymulacji i możliwości komunikacyjnych ucznia z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością.

– Zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole “Program Przeciwdziałania Przemocy – STOP".

Kursy kwalifikacyjne:

– Oligofrenopedagogika

– Trening Umiejętności Społecznych

– Terapia Ręki Dziecka z niepełnosprawnością ruchową