mgr Michał Adamski fizjoterapia dziecięca

Mgr Michał Adamski jest fizjoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem, nauczycielem akademickim oraz oraz autorem szkoleń dla terapeutów.

Fizjoterapeuta Michał Adamski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Jeszcze przed ukończeniem studiów interesował się fizjoterapią w pediatrii, konsekwentnie zdobywając wiedzę i umiejętności, podczas praktyk i pełnienia roli wolontariusza, które wykraczały daleko poza standardowy program nauczania akademickiego. 

Obecnie może pochwalić się setkami godzin spędzonych podczas kursów, w których uczestniczył oraz szkoleń, które prowadził dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami. 

Mgr Michał Adamski – fizjoterapeuta specjalizuje się w obszarze wczesnej interwencji w rozwoju niemowląt.

Ma bogate doświadczeniem w pracy z dziećmi z przeróżnymi rodzajami niepełnosprawności oraz niemowlętami,
które wymagały pomocy już na najwcześniejszych etapach swojego życia. 

Prowadzi diagnostykę rozwoju motorycznego najmłodszych pacjentów, terapię zaburzeń równowagi aktywności mięśniowej u niemowląt oraz wspomaga rodziców poprzez instruktaż na temat pielęgnacji swoich dzieci i prowadzenia ewentualnej terapii w środowisku domowym. 

Zajmuje się także usprawnianiem dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wspomaganiem rozwoju dzieci z deficytami funkcji poznawczych.

Konsultuje rodziców i ich pociechy również w języku angielskim.  

Uczestnik wielu szkoleń m.in. :

Terapia neurorozwojowa NDT Bobath

NDT Bobath Baby

– wspomaganie rozwoju dzieci z deficytem neurologicznym

– masaż tkanek głębokich

– fizjoterapia w koncepcji ICF .

Prowadzi autorskie szkolenia:

– Terapia ręki I i II stopień

– Fizjoterapia w chorobach nerwowo mięśniowych

– Przegląd tkanek miękkich w pracy z dziećmi