• Białej Floty 2 loc. 20

    02-654, Warsaw,
    Marina II
  • Appointment registration
    by phone

    Mon - Fri 8-19

Neurofeedback w terapii dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera

Czym jest neurofeedback?

Neurofeedback to metoda oparta na biofeedbacku, która pozwala na monitorowanie i modyfikowanie swojej aktywności mózgowej. Używając specjalistycznych urządzeń EEG (elektroencefalogram), trener może obserwować fale mózgowe pacjenta w czasie rzeczywistym, a następnie, poprzez różne ćwiczenia i interwencje, pacjenci uczą się jak kierować i modyfikować te fale, aby osiągnąć pożądany stan psychiczny.

Zastosowanie w przypadku zespołu Aspergera

Zespół Aspergera, będący jednym z zaburzeń ze spektrum autyzmu, objawia się różnorodnie i wpływa na zdolność jednostki do nawiązywania relacji społecznych, komunikacji oraz inne aspekty funkcjonowania. Osoby z tym zespołem mogą doświadczać problemów z koncentracją, nadpobudliwością, lękami lub trudnościami w regulacji emocji.

Poprawa koncentracji i uwagi: Dzieci z zespołem Aspergera często mają trudności z koncentracją i przetwarzaniem informacji. Neurofeedback może pomóc w nauczeniu ich, jak skupiać się i poprawiać zdolność do
utrzymywania uwagi.

Regulacja emocji: Osoby z zespołem Aspergera mogą borykać się z intensywnymi emocjami i trudnościami w ich regulacji. Poprzez trening neurofeedbacku, mogą one nauczyć się lepiej rozpoznawać i kontrolować swoje
reakcje emocjonalne.

Zmniejszenie lęku: Lęk jest częstym towarzyszem wielu osób z spektrum autyzmu. Neurofeedback może pomóc w redukcji objawów lękowych, ucząc mózg jak reagować na stresujące sytuacje w bardziej zrelaksowany sposób.

Poprawa zdolności społecznych: Chociaż neurofeedback nie zastępuje terapii społecznej czy behawioralnej, może stanowić jej ważne uzupełnienie, pomagając mózgowi pracować w sposób bardziej optymalny podczas
interakcji społecznych.

Jak to działa?

Podczas sesji neurofeedbacku, elektrody są umieszczane na skórze głowy pacjenta i zbierają dane o jego aktywności mózgowej. Te dane są następnie. Poprzez różne ćwiczenia, wykorzystujące oprogramowanie zbliżone do gier komputerowych, osoba otrzymuje bodźce w postaci graficznej i dźwiękowej i jest zachęcana do osiągania określonych wzorców fal mózgowych. Dodatkowo często wykorzystuje się techniki relaksacyjne i oddechowe, lub osoba może być proszona o skupienie uwagi w taki sposób, aby zmniejszyć amplitudę pewnych fal mózgowych, co może pomóc w poprawie koncentracji.

W skrócie

Neurofeedback to obiecująca metoda wspierająca terapię osób z zespołem Aspergera, zwłaszcza w kontekście poprawy koncentracji, regulacji emocji i redukcji lęku. Chociaż nie zastępuje on tradycyjnych metod terapeutycznych, może stanowić wartościowe uzupełnienie w holistycznym podejściu do leczenia i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Treningi neurofeedback dla dzieci i młodzieży są prowadzone m.in. w naszej poradni Gustav – Children’s Clinic w Warszawie.