• Białej Floty 2 loc. 20

    02-654, Warsaw,
    Marina II
  • Appointment registration
    by phone

    Mon - Fri 8-19

Kifoza młodzieńcza – diagnostyka i terapia choroby Scheuermanna

Choroba Scheuermanna, znana także jako młodzieńcza kifoza to stan nadmiernej krzywizny kręgosłupa obejmujący zarówno trzony kręgów, jak i dyski kręgosłup. Charakterystyczne jest tu wygięcie kręgosłupa w przód, co prowadzi do powstania “garba” lub “okrągłego plecaka”. Młodzieńcza kifoza ta ma dwa typy: 1. obejmujący kręgosłup piersiowy oraz typ 2. obejmujący kręgosłup piersiowy oraz lędźwiowy. Sposobem pierwszej