• Białej Floty 2 loc. 20

    02-654, Warsaw,
    Marina II
  • Appointment registration
    by phone

    Mon - Fri 8-19
Co to jest poradnia preluksacyjna?

Chirurg Dziecięcy: Kluczowe Role i Zadania

Czym się zajmuje chirurg dziecięcy? Chirurgia dziecięca to specjalizacja medyczna, skoncentrowana na leczeniu chirurgicznym dzieci, od niemowląt po młodzież. To unikalna dyscyplina, wyodrębniona z chirurgii ogólnej ze względu na specyficzne potrzeby dzieci, które różnią się zarówno pod względem fizjologicznym, jak i emocjonalnym od dorosłych.

Rola chirurgii dziecięcej w systemie zdrowotnym. Co robi chirurg dziecięcy?

Dzieci nie są po prostu małymi dorosłymi. Mają unikalne potrzeby, a ich ciała nadal się rozwijają i rosną. Stan zdrowia dziecka może się szybko zmieniać, a niektóre problemy zdrowotne są unikalne dla tej grupy wiekowej. Chirurdzy dziecięcy mają specjalistyczne szkolenie i doświadczenie w leczeniu tych unikalnych potrzeb. Zrozumienie subtelnych różnic w rozwoju anatomicznym i fizjologicznym dziecka ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznego leczenia.

Rola Chirurgów Dziecięcych

Chirurdzy dziecięcy zajmują się szerokim zakresem chorób, które mogą wpływać na różne części ciała dziecka. Może to obejmować:

•             Wady wrodzone, takie jak przepukliny przeponowe, wnętrostwo, czy jądro wędrujące.

•             Choroby przewodu pokarmowego, takie jak przepukliny pachwinowe i pępkowe, refluks żołądkowo-przełykowy, czy kamica pęcherzyka żółciowego.

•             Zmiany skórne, które mogą wymagać interwencji chirurgicznej, takie jak torbiele, pieprzyki czy zmiany podejrzane o charakter nowotworowy.

•             Problemy z układem moczowo-płciowym, takie jak wodniak jądra czy stulejka.

Chirurdzy dziecięcy wykonują zarówno operacje otwarte, jak i minimalnie inwazyjne.

Chirurg dziecięcy  – co robi w warunkach ambulatoryjnych

W warunkach ambulatoryjnych, chirurg dziecięcy może przeprowadzać wiele procedur na zasadzie krótkiej wizyty w poradni chirurgicznej. Procedury te mogą obejmować niewielkie operacje, takie jak podcinanie wędzidełka, usuwanie wrastających paznokci czy operacje stulejki. Znaczna część pracy chirurga dziecięcego w warunkach ambulatoryjnych to konsultacje, ocena stanu zdrowia pacjenta, planowanie leczenia i monitorowanie postępów po operacji.

Chirurg Dziecięcy vs Pediatra

Podczas gdy pediatrzy są lekarzami pierwszego kontaktu dla dzieci, zajmują się głównie profilaktyką, diagnozą i leczeniem chorób na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, chirurdzy dziecięcy skupiają się na stanach, które wymagają interwencji chirurgicznej. Chociaż obaj specjaliści pracują z dziećmi, chirurg dziecięcy ma szczególne umiejętności i szkolenie w zakresie
operacji chirurgicznych u dzieci, podczas gdy pediatra skupia się na ogólnym zdrowiu dziecka, zarządzaniu chorobami przewlekłymi i koordynacji opieki zdrowotnej.

Podsumowując, chirurgia dziecięca jest kluczową specjalnością, która umożliwia dostarczanie wysoko wyspecjalizowanej opieki chirurgicznej dla najmłodszych pacjentów. Ze względu na specyfikę rozwoju fizjologicznego i anatomicznego dzieci, a także specyfikę chorób w tej grupie wiekowej, wyodrębnienie chirurgii dziecięcej jako odrębnej specjalizacji jest niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości opieki.

W Gustav – Children’s Clinic małych pacjentów przyjmuje chirurg dziecięcy dr Maria Jabłońska.