• Białej Floty 2 loc. 20

  02-654, Warsaw,
  Marina II
 • Appointment registration
  by phone

  Mon - Fri 8-19

Anna Płaskowicka pracuje jako neurologopeda dziecięcy.

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika rewalidacyjna, studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie logopedii i glottodydaktyki oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie w zakresie neurologopedii. Anna ukończyła również podyplomowe studia z SI w Wyższej Szkole-Edukacji w Sporcie w Warszawie. Jest providerem treningu słuchowego Neuroflow, trenerem Integracji Bilateralnej oraz terapeutą ręki.

W codziennej pracy zajmuje się:

 • diagnozą i terapia mowy
 • problemami związanymi z karmieniem piersią / butelką, rozszerzaniem diety
 • ocenąfunkcji i budowy aparatu artykulacyjnego, w tym wędzidełka i warg

Ukończone kursy i szkolenia specjalistyczne:

 • kurs AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • kurs z terapii i diagnozy dysfagii
 • Integracja Odruchów wg Sally Goddard
 • Program Boardmaker III stopień – czerwiec 2020 r.
 • Logorytmika – podstawowy moduł
 • Dieta sensoryczna w Integracji sensorycznej
 • Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dziecku z ASD rozumienie rzeczywistości
 • Rozwój komunikacji u osób z ASD
 • Zachowania trudne w ASD – klasyfikacje i przyczyny
 • Smoczek wady i przyczyny
 • SI w wieku 3-7 lat
 • Seplenienie międzyzębowe i boczne
 • Rotacyzm
 • Obniżone napięcie mięśniowe u małych dzieci
 • Sensoryczne wsparcie dziecka z autyzmem
 • Czy to autyzm
 • Pierwsze kroki po diagnozie
 • Wybór terapii oraz ścieżki edukacji w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka z ASD
 • szkolenie metody Johansen

Zapraszamy na wizytę - Rejestracja:

Gustav - Children's Clinic ul. Białej Floty 2, Warszawa Mokotów

lub elektroniczna ↓